Tag: S hərfi ilə başlayan adlar

S hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Şahin

  Şahin — Hündür boylu, dimdik duruşlu yırtıcı quşdur.

 • Şahlar

  Şahlar — Şah sözünün cəm şəklidir. Şah türk dövlətlərinin başçılarına verilən…

 • Sarıtel

  Sarıtel — Sarı və tel sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Sarı saçlı, sarımtıl…

 • Sarxan

  Sarxan — Sərxan kimi də deyilir. Sar və xan sözlərinin birləşməsindən…

 • Saya

  Saya — bir rəngli, heç nəyə bulaşmamış, saf mənasını verir. Bu…

 • Sayalı

  Sayalı — Saya sözündən düzəlmişdir. Saya bir rəngli, heç nəyə bulaşmamış,…

 • Sevda

  Sevda — Sevmək sözündən yaranmışdır. Sevda sözünün mənası eşq, məhəbbət deməkdir.

 • Sevil

  Sevil — Sevmək sözündən yaranmışdır. 

 • Sevinc

  Sevinc — Sevmək sözündən yaranmışdır, şadlıq, gözəl əhval-ruhiyyə deməkdir.

 • Sərxan

  Sərxan — əslində Sarxan adının dəyişdirilmiş variantıdır. Sar və xan sözlərinin…

 • Sona

  Sona — dişi ördək, çölördəyi, yaşılbaş ördək balasına deyilir. Məcazi mənada gözəl,…

 • Surxay

  Surxay — əski türk dilində düyünləri açan, çətin məsələləri çözən; şan-şöhrətli,…