Tag: Q hərfi ilə başlayan adlar

Q hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Qara

  Qara — Rəng olraq ağ rəngin tərsini bildirsə də, sinonim olaraq…

 • Qarabala

  Qarabala — Tünd, kəskin, sıx, güclü, böyük, başçı anlamını verən qara…

 • Qaraca

  Qaraca — Qara sözündən düzəlib, kiçik qara və ya tam qara…

 • Qaragilə

  Qaragilə — Qara rəngi sinonim olaraq tünd, kəskin, dərin, sıx, güclü, böyük, başçı…

 • Qaragöz

  Qaragöz — Qara və göz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Qaragöz qara rəngli,…

 • Qarakişi

  Qarakişi — Qara rəngi sinonim olaraq tünd, kəskin, dərin, sıx, güclü,…

 • Qaraman

  Qaraman

 • Qaraqaş

  Qaraqaş — Qara və qaş sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Qaraqaş qara rəngli,…

 • Qaraş

  Qaraş — Rəng rəngi sinonim olaraq tünd, kəskin, dərin, sıx, güclü,…

 • Qaratel

  Qaratel — Qara və tel sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Qara rəng, tel…

 • Qaraxan

  Qaraxan — Qara və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Qaraxan adının mənası…

 • Qazan

  Qazan — Əski türk adıdır. “Qaz”, “qas” sözü ucalığı, yüksəkliyi bildirir.

 • Qoca

  Qoca — yaşlı, yaşa dolmuş adam; kişi, ər; ahıl, sayğılı, dəyərli,…

 • Qocaman

  Qocaman — Qoca və man sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Yaşlı, yaşa dolmuş…

 • Qorqud

  1. Əski türk adlarından olan Qorqud böyük dolu dənəsi deməkdir. 2.…

 • Qorxmaz

  Qorxmaz — Qorxmaq sözündən düzəlib, qarxmayan biri deməkdir.