Tag: X hərfi ilə başlayan adlar

X hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Xan

  Xan — ağa, hökmdar, el başçısı deməkdir. Orta əsrlərdə Şərq ölkələrinin bir…

 • Xanağa

  Xanağa — Xan və ağa sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük başçı, başçıların…

 • Xanalı

  Xanalı — Xan və alı sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Azərbaycanda bu ad…

 • Xanana

  Xanana — Xan və ana sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük ana, başçı…

 • Xanbaba

  Xanbaba — Xan və baba sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük başçı, xanların…

 • Xanbacı

  Xanbacı — Xan və bacı sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük qız, qızların…

 • Xanbala

  Xanbala — Xan və bala sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik başçı, xanın…

 • Xandadaş

  Xandadaş — Xan və dadaş sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Böyük qardaş, cəsur və qorxmaz…

 • Xandəmir

  Xandəmir — Xan və dəmir sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Qırılmaz güclü başçı mənasını verir.

 • Xanı

  Xan — Xan sözündən düzəlmişdir. ağa, hökmdar, el başçısı deməkdir. Xanı…

 • Xanım

  Xanım — Xan sözündən düzəlmişdir. Qadın, xanın həyat yoldaşı anlamını verir.

 • Xankişi

  Xankişi — Xan və kişi sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Xanlar

  Xanlar — Xan sözünün cəm şəklidir. Xan başçı mənasını verir. Xanlar…

 • Xanoğlan

  Xanoğlan — Xan və oğlan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Xasay

  Xasay — xas və ay sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dilində…

 • Xası

  Xası — xas sözündən düzəlmişdir. Əski türk dilində xas sözünün əsil,…

 • Xaspolad

  Xasay — xas və polad sözlərindən düzəlib. Əski türk dilində xas…

 • Xəzər

  Xəzər — Qədim türk tayfalarından birinin adıdır. Xəzər dənizi də bu adı…

 • Xırda

  Xırda — boyca və ya yaşca kiçik, balaca deməkdir. Bu ad…

 • Xırdagül

  Xırdagül — Xırda və gül sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik xanım, balaca gözəl…

 • Xırdaxanım

  Xırdaxanım — Xırda və xanım sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Kiçik xanım, evin balaca qızı…