Tag: O hərfi ilə başlayan adlar

O hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Ocaq

  Ocaq — mərkəz, mənbə; pir; yurd, doğma yer; od yandırmaq və…

 • Ocaqverdi

  Ocaqverdi — Ocaq və vermək sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Ocaq mərkəz, mənbə;…

 • Oğuz

  Günümüzdə Oğuz sözü böyük, artan soy kimi başa düşülür. Araşdırmalar Oğuz…

 • Oqtay

  Oqtay — 1. Eloğlu, eyni soydan olan, qohum; 2. Güclü biri;…

 • Orduxan

  Orduxan — Ordu və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Orduxan adının mənası…

 • Orxan

  Orxan — Or və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Orxan adının mənası…

 • Ozan

  Ozan — Aşıq, el şairi deməkdir. Ozmaq sözündən yaranıb, öndə gedən,…