Tag: G hərfi ilə başlayan adlar

G hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Gözəl

  Gözəl adı Azərbaycanda əsasən qız uşaqlarına verilir.

 • Gülağa

  Gülağa — Gül və ağa sözlərindən düzəlmişdir. Gözəl və böyük anlamını…

 • Gülalı

  Gülalı — Gül və alı sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Azərbaycanda başlıca olaraq…

 • Gülay

  Gülay — Gül və ay sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gözəllərin gözəli anlamını…

 • Gülbaba

  Gülbaba — Gül və baba sözlərindən düzəlmişdir. Gözəl baba anlamını verir.

 • Gülbacı

  Gülbacı — Gül və bacı sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gözəl bacı anlamını…

 • Gülbahar

  Gülbahar — Gül və bahar sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gözəl başlanğıc anlamını…

 • Gülbala

  Gülbala — Gül və bala sözlərindən düzəlmişdir. Gözəl və uşaq anlamını…

 • Gülbanu

  Gülbanu — Gül və banu sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gül gözəllik, banu…

 • Gülbən

  Gülbən — Gül və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gül – gözəllik,…

 • Gülbəniz

  Gülbəniz — Gül və bəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gül – gözəllik,…

 • Gülbikə

  Gülbikə — Gül gözəllik, incəlik, bikə isə arxaizm kimi xanım qız…

 • Gülçatay

  Gülçatay — Gül və çatay sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gülçatay adı “dağ…

 • Güləbətin

  Güləbətin — qızıl, ya da gümüş saplarla işlənmiş bəzəkli tikmə növüdür.…

 • Gülər

  Gülər — Gülmək sözündən düzəlmişdir, gülərüz qız mənasını verir.

 • Gülgün

  Gülgün — Gül və gün sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gözəl gün anlamını…

 • Güllü

  Güllü — Gül sözündən düzəldilib, gözəl barlı mənasını verir. Bu ad…

 • Gülnar

  Gülnar — Gül və nar sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Gülnaz

  Gülnaz — Gül və naz sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, nazlı gülüş anlamını…

 • Gülöyşə

  Gülöyşə — Azərbaycanda yetişdirilən, dənələri iri, şirin, meyxoş, qırmızı rəngli yerli…

 • Gülşad

  Gülşad — Gül və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Gözəl başçı anlamını…

 • Gülşən

  Gülşən — Gül və şən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Azərbaycanda bu adı…

 • Gültəkin

  Gültəkin — Gül və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dillərində…

 • Gültən

  Gültən — Gül və tən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Gültən adı “gözəl…

 • Gülüm

  Gülüm — Gül sözündən düzəldilib. Bu ad Azərbaycanda başlıca olaraq qız…

 • Gülyanaq

  Gülyanaq — Gül və yanaq sözlərinin birləşməsindən düzəldilib, gül üzlü mənasını…

 • Gülyaz

  Gülyaz — Gül və yaz sözlərinin birləşməsindən düzəldilib.

 • Günay

  Günay — Gün və ay sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Gündüz

  Gündüz — Gün və düz sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Günəş işığının düz…

 • Günel

  Günel — Gün və el sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Güntəkin

  Güntəkin — Gün və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Əski türk dillərində təkin…

 • Gürşad

  Gürşad — Gür və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.