Tag: E hərfi ilə başlayan adlar

E hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Elcan

  Elcan — El və can sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Elin ürəyi, elini…

 • Elçin

  Elçin —  El və çin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. 1. Qədim türk…

 • Eldar

  Eldar — El və dar sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin yiyəsi, elini…

 • Eldəniz

  Eldəniz — El və dəniz sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Elgiz

  Elgiz adı Azərbaycanda başlıca olaraq oğlan uşaqlarına verilən addır. 

 • Elgün

  Elgün — El və gün sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Elman

  Elman — El və man sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin adamı anlamını…

 • Elşad

  Elşad — El və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlib. Elin başçısı anlamını…

 • Elsevər

  Elsevər — El və sevmək sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir.

 • Elşən

  Elşən — El və şən sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elini şənləndirən, sevindirən…

 • Eltəkin

  Eltəkin — El və təkin sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Əski türk dillərində…

 • Elxan

  Elxan — El və xan sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin başçısı anlamını…

 • Elyar

  Elyar — El və yar sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Elin yoldaşı, yardımçısı…

 • Ərşad

  Ərşad — Ər və şad sözlərinin birləşməsindən düzəlib. İgid başçı anlamını…