Tag: T hərfi ilə başlayan adlar

T hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Tanrıverdi

  Tanrıverdi — Tanrı və vermək sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir, Tanrının göndərdiyi birisi…

 • Telli

  Telli — Tel sözündən düzəlmişdir. Tel uzun saç və ya hörük…

 • Telman

  Telman — Tel və man sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Tel uzun saç və…

 • Təbriz

  Təbriz — Azərbaycanın ən böyük və bəlkə də ən qədim şəhərinin…

 • Təkin

  Təkin — Əski türk dillərində təkin – şahzadə deməkdir. Azərbaycanda başlıca…

 • Toğrul

  Toğrul — Şahin, qartal; məcazi mənada qoçaq, zirək, alıcı quş deməkdir.

 • Topçubaşı

  Topçubaşı — Türk ordularında topçu birliklərinin başçısı.

 • Tural

  Əski türk adlarından olan Tural adı bir versiyaya görə həmişə yaşar,…

 • Turan

  Turan — Türklərin vətəni mənasını verir. Turan adı Azərbaycanda başlıca olaraq…

 • Türkman

  Türkman — Türk ulusundan olan kişi. 

 • Türkmən

  Türkmən — Türk ulusundan olan kişi.

 • Türksoy

  Türksoy — Türk və soy sözlərinin birləşməsindən yaranmış, türk əsilli birisi…

 • Turqut

  Turqut — durquzmaq, qaldırmaq, qalxmağa məcbur etmək; türklərin yaşadığı gözəl ölkə.