Tag: C hərfi ilə başlayan adlar

C hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Canpolad

  Canpolad — Can və polad sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Can sözünün ürək,…

 • Çiçək

  Çiçək —

 • Çingiz

  Çingiz — “teniz”, ya da “tengiz” sözündən olub, dəniz anlamını verir.…

 • Coşqun

  Coşqun — Coşmaq sözündən düzəlib, çox bacarıqlı, boş oturmayan, güclü biri…