Tag: U hərfi ilə başlayan adlar

U hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Uğur

  Uğur — uğur sözündən yaranmışdır. Azərbaycanda bu ad başlıca olaraq oğlan…

 • Ulduz

  Ulduz — Məşhur, parlaq, görünən.

 • Ulusoy

  Ulusoy — Ulu, uca, yüksək soylu.

 • Uluxan

  Uluxan — Ulu və xan sözlərinin birləşməsindən düzəldilib. Böyük başçı.

 • Ümid

  Ümid — Ummaqdan doğan, güvən duyğusu, ümid. Umud adının başqa bir…

 • Umud

  Umud — Ummaqdan doğan, güvən duyğusu, ümid.

 • Ünlü

  Ünlü – Tanınmış, adı eşidilmiş, şöhrətli, şanlı.

 • Uzman

  Uzman — Bir iş, ya da mövzuda məlumatı, düşüncəsi və bacarığı…