Tag: Z hərfi ilə başlayan adlar

Z hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


  • Zeyrək

    Zeyrək — Ağıllı, maraqlı.

  • Ziyad

    Ziyad — Üstün, bolluq, çoxluq. Azərbaycanda bu ad başlıca olaraq oğlan…