Tag: N hərfi ilə başlayan adlar

N hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


  • Nargül

    Nargül — Nar və gül sözlərindən düzəlib. Nar – al qırmızı,…

  • Nazgül

    Nazgül — Naz və gül sözlərinin birləşməsindən düzəldilib. Bu ad Azərbaycanda…