Tag: D hərfi ilə başlayan adlar

D hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


 • Dadaş

  Dadaş — Böyük qardaş, qorxmaz, dəliqanlı, cəsur və igid oğlan mənasını…

 • Dadaşbala

  Dadaşbala — Dadaş və bala sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Burda dadaş qorxmaz…

 • Daşdəmir

  Daşdəmir — Daş və dəmir sözlərinin birləşməsindən düzəlmişdir. Daş – ağır…

 • Daşqın

  Daşqın — Daşmaq sözündən düzəlib, çox bacarıqlı, yerə-göyə sığmayan, güclü biri…

 • Dəmir

  Dəmir — güclü və sınmaz mənasını verir. Bu Azərbaycanda başlıca olaraq…

 • Dəniz

  Dəniz — günümüzdə Azərbaycanda başlıca olaraq qız uşaqlarına verilən addır. Ancaq…

 • Dönməz

  Dönməz — Dönmək sözündən düzəlib, yolundan dönməyən, sınmayan biri deməkdir.