Tag: İ hərfi ilə başlayan adlar

İ hərfi ilə başlayan Azərbaycan Türk adlarının siyahısı:


  • İlqar

    İlqar — Söz verib sözünün üstündə duran, sözünü tutan, sözündən dönməyən…